Zrealizované aktivity

23.11.2014 13:23

Október 2014 – odborná exkurzia do Českej republiky

3-dňová odborná exkurzia zameraná na: -       výmenu skúseností s programom Leader -       miestny rozvoj a uchovanie kultúrneho a prírodného dedičstva -       príklady realizácie projektov...
28.10.2014 17:28

október 2014 – regionálny farmársky trh – „Zatváranie Banoša“

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie širokej verejnosti o regionálnych producentoch a miestnych produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín a jedál ako aj ukážky tradičných remesiel a zabudnutej kuchyne, ktoré sa uskutočnilo v rámci 2.ročníka...
01.09.2014 19:55

august 2014 – účasť na výstave Agrokomplex Nitra

Pravidelné každoročné propagačné podujatie zamerané na prezentáciu činnosti a aktivít RP NSRV pre Banskobystrický kraj, vidieckych iniciatív a aktivít Banskobystrického kraja, organizované Centrálou NSRV a v spolupráci s MAS z Banskobystrického kraja.   Účel...
04.05.2014 10:38

Apríl 2014 – regionálny farmársky trh – „Otváranie Banoša“

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie širokej verejnosti o regionálnych producentoch a miestnych produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín a jedál ako aj ukážky tradičných remesiel a zabudnutej kuchyne, ktoré sa uskutočnilo v rámci 2.ročníka...
13.03.2014 13:45

marec 2013 – konferencia: budúcnosť vidieka BB kraja

jednodenná celokrajská konferencia o možnostiach a potenciáloch rozvoja vidieka Banskobystrického kraja organizovaná v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom zameraná na zhodnotenie dopadov doterajšej podpory z PRV SR 20107-13 a možnosti rozvoja vidieka...
11.03.2014 11:29

február 2014 – brožúra: Prínosy prístupu LEADER v BB kraji

spracovanie a vydanie propagačno-informačnej brožúry Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj zameranej na prezentáciu prínosu prístupu LEADER pre rozvoj banskobystrického kraja.   Ciele: -         ...
19.12.2013 13:57

4. štvrťrok 2013 - články do mesačníka BBSK Náš kraj

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov v mesačníku BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj v oblasti rozvoja vidieka   Ciele:...
03.12.2013 15:51

november 2013 - medzinárodná výmena skúseností Leader

dvojdňové odborno-informačné a pracovné stretnutie zástupcov MAS a VSP z banskobystrického kraja k medzinárodnej výmene skúseností z realizácie prístupu Leader na Slovensku a v Maďarsku spojené s vyhodnotením poznatkov a ich využitím v novom...
10.11.2013 14:10

Október 2013 – regionálny farmársky trh

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie a širokej verejnosti o regionálnych producentoch a miestnych produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín a jedál ako aj ukážky tradičných remesiel a zabudnutej kuchyne, ktoré sa uskutočnilo v rámci...
06.11.2013 15:33

Október 2013 – účasť regionálneho koordinátora na medzinárodnej konferencii

trojdňové odborné podujatie Národná konferencia Venkov 2013 s medzinárodnou účasťou organizovaná Spolkem pro obnovu venkova v partnerstve s Olomouckym krajom a NS MAS ČR, s hlavným sponzorom Celostátní síť pro venkov, zamerané na tému možnosti českého a moravského...