Národná sieť rozvoja vidieka na Slovensku

13.07.2009 09:14

Základné informácie

  Každý členský štát zriadi národnú vidiecku sieť, ktorá spojí všetky organizácie a orgány správy, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka´. Suma vyčlenená z kapitoly Technickej pomoci na Národnú sieť rozvoja vidieka sa použije pre: a) štruktúry potrebné pre prevádzkovanie siete; b) akčný...

    

  VIDIECKY PARLAMENT

                             Banskobystrického kraja                           

    

Regionálne pracovisko NSRV Banská Bystrica

16.07.2009 15:26

BB VIPA - regionálne pracovisko NSRV v BB kraji

  V Banskobystrickom kraji sa regionálnym pracoviskom stal Vidiecky parlament Banskobystrického kraja (BB VIPA) a do funkcie regionálneho koordinátora Regionálna Rada BB VIPA určila Petra Rusnáka. V roku 2009 je hlavným cieľom regionálneho pracoviska zmapovať a vytvoriť...