Hlavnými partnermi v Banskobystrickom kraji sú:

- Banskobystrický samosprávny kraj - www.vucbb.sk

- Regionálne združenia miest a obcí - www.zmos.sk

- Regionálne poľnohospodárske a potravinárske komory - www.sppk.sk

- Regionálne rozvojové agentúry - www.isrra.sk

 

Zmluvnými partnermi BB VIPA sú:

- Banskobystrický samosprávny kraj - www.vucbb.sk

- Stredná odborná škola Pod Bánošom, Banská Bystrica - https://sosbanbb.edupage.sk/

- Združenie pre rozvoj vidieka - www.rozvojvidieka.sk

- Servis dedinám a mikroregiónom, n.o.

Ďalšie zaujímavé a užitočné linky v oblasti rozvoja vidieka nájdete na partnerskej stránke ZPRV v časti "UŽITOČNÉ LINKY" 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102