Linky

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

www.land.gov.sk

Pôdohospodárska platobná agentúra

www.apa.sk

Národná sieť rozvoja vidieka

www.nsrv.sk

Banskobystrický samosprávny kraj

www.vucbb.sk

OZ Vidiecky parlament na Slovensku

www.vipa.sk

Združenie pre rozvoj vidieka

www.rozvojvidieka.sk

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

https://sosbanbb.edupage.sk/ 

 

Ďalšie zaujímavé a užitočné linky v oblasti rozvoja vidieka nájdete na partnerskej stránke ZPRV v časti "UŽITOČNÉ LINKY" 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102