Informácie o nás

Poslaním našej organizácie je je obhajoba záujmov a podpora trvalo-udržateľného rozvoja vidieka Banskobystrického kraja, ktorý je nejvidieckejším zo všetkých krajov Slovenska.

Členskú základňu tvoria organizácie a fyzické osoby aktívne pôsobiace v oblasti rozvoja vidieka v kraji. V súčasnosti máme 37 členov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102