História

Vidiecky parlament Banskobystrického kraja, od roku 2015 Vidiecke partnerstvo banskobystrického kraja (VIP BB), vznikol ako regionálna platforma Vidieckeho parlamentu na Slovensku v januári 2001 a vo februári 2002 bol zaregistrovaný ako občianske združenie. 

Už od svojho vzniku sa VIP BB zameriavalo predovšetkým na zvýšenie absorbčnej schopnosti vidieka pre využívanie predvstupových a štrukturálnych fondov a to hlavne prostredníctvom šírenia informácií, výmenou skúseností a dobrých príkladov a budovaním miestnych kapacít pre rozvoj vidieka.

VIP BB pracuje systémom siete, ktorej základom je rozdelenie územia kraja a formovanie aktivít a členskej základne primárne ako krajskej siete verejno-súkromných partnerstiev a miestnych akčných skupín pracujúcich na prinmcípoch LEADER a miestnych aktivistov a partnerov.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102