Zmluvní partneri:

 

Banskobystrický samosprávny kraj:

Dohoda o spolupráci BBSK a BB VIPA

Dohoda o spolupráci s BBSK - vzdelavanie

 

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

Dohoda o spolupráci so SOŠ

 

Združenie pre rozvoj vidieka

Dohoda o spolupráci so ZPRV

 

Servis dedinám a mikroregiónom, n.o.

Dohoda o spolupráci so SeDeM, n.o.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102