Štvrťročné správy RP NSRV

 

Stručné zhodnotenie výsledkov RP NSRV v roku 2011

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie október - december 2013

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie júl - september 2013

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie apríl - jún 2013 - 1, 2, 3

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie január - marec 201 3 - 1, 2, 3, 4

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie október - december 2012

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie júl - september 2012

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie apríl - jún 2012

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie január - marec 2012

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie október - december 2011

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie júl - september 2011

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie apríl - jún 2011

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie január - marec 2011

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie október - december 2010

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie júl - september 2010

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie apríl - jún 2010

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie január - marec 2010

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie október - december 2009

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie júl - september 2009

 

Štvrťročná správa Regionálneho pracoviska NSRV za obdobie apríl - jún 2009