Pripravované aktivity

19.02.2014 15:21

Krajská konferencia k rozvoju vidieka na tému "Budúcnosť vidieka v BB kraji!

P O Z V Á N K A       Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj Vás pozýva na krajskú konferenciu k rozvoju vidieka v našom kraji, organizovanú v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym...
29.01.2014 16:48

Štvrťročný plán aktivít Regionálneho pracoviska NSRV pre banskobystrický kraj

Štvrťročný plán aktivít Regionálneho pracoviska NSRV  pre banskobystrický kraj
05.08.2013 11:44

Pripravované aktivity na 3. štvrťrok 2013

-          rozvoja vidieka a podpory podnikania na vidieku -          výmena skúseností z implementácie PRV a prístupu Leader -          výmena...
13.03.2013 11:47

Pripravované aktivity na 2. štvrťrok 2013

    1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY   Názov aktivity: súčasnosť a perspektívy vidieka v banskobystrickom kraji   Jednodenná odborná konferencia zorganizovaná v spolupráci s BBSK a SOŠ B. Bystrica v rámci...
13.03.2013 11:46

Pripravované aktivity na 1. štvrťrok 2013

    1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY   Názov aktivity: seminár Predaj z dvora   Jednodenná aktivita pripravovaná v rámci činnosti Centrály NSRV v spolupráci s Ekotrendom so zameraním na legislatívne podmienky predaja...
12.10.2012 13:09

Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 4. štvrťrok 2012

    1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY   Názov aktivity: výmena skúseností z ovčiarstva – mitrovačka   Dvojdenné pracovné informačno-vzdelávacie stretnutie zamerané na výmenu skúseností z ovčiarstva...
30.07.2012 09:24

Regionálny farmársky trh

  Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici v spolupráci s Mestom B. Bystrica a Parkom kultúry a oddychu B. Bystrica organizuje v rámci 355. Radvanského jarmoku po prvý krát aj   regionálny farmársky...
16.05.2012 10:37

Informačný deň RP NSRV B. Bystrica pre drobných producentov a ich priaznivcov na tému: miestna surovina, miestny produkt, miestny trh

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici v spolupráci s Konvíviom Slow Food Banská Bystrica organizuje Informačný deň RP NSRV B. Bystrica pre drobných producentov a ich priaznivcov na tému:   miestna surovina,...
29.03.2012 09:07

Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 2. štvrťrok 2012

  1.   VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ AKTIVITY   Názov aktivity: Informačný deň RP NSRV zameraný pre malé obce   Jednodenné informačno - edukačné podujatie orientované na poskytnutie aktuálnych informácií, vyhodnotenie činnosti RP...
11.01.2012 10:24

Pripravované aktivity RP NSRV B. Bystrica na 1. štvrťrok 2012

1.   NÁRODNÁ A NADNÁRODNÁ SPOLUPRÁCA   Výmena skúseností s implementáciou PRV 2007-13 v BB kraji   Dvojdenné pracovné stretnutie kľúčových aktérov rozvoja vidieka v Banskobystrickom kraji - zástupcov obcí, farmárov,...