Informačný deň RP NSRV B. Bystrica pre drobných producentov a ich priaznivcov na tému: miestna surovina, miestny produkt, miestny trh

16.05.2012 10:37

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici

v spolupráci s Konvíviom Slow Food Banská Bystrica organizuje Informačný deň

RP NSRV B. Bystrica pre drobných producentov a ich priaznivcov na tému:

 

miestna surovina, miestny produkt, miestny trh

 

ktorý sa uskutoční

 

24. mája 2012

so začiatkom o 10:15 hod

v penzióne Starý hostinec

vo Svätom Antone

 

s nasledovným programom:

10:15 – 10:30 – registrácia účastníkov

10:30 – 10:45 – otvorenie, predstavenie programu, aktuálne informácie (P. Rusnák, NSRV)

10:45 – 11:15 – nove trendy a podpora tradičných chutí a jedál (V. Sadloňová, SF  Bra, Taliansko)

11:15 – 12:00 – podpora domácich produktov a sieti (PhDr. I. Pašmík, P. Molnárová  SF SR)

12:00 – 12:45 – obedná prestávka – ochutnávky tradičnej kuchyne

12:45 – 13:45 – legislatíva pre drobných producentov (MVDr. O. Ľuptáková, RVPS Zvolen)

13:45 – 14:15 – skúsenosti z vytvárania lokálnych potravinových komunít (D. Lešinský, CEPTA)

14:15 – 14:30 – prestávka s občerstvením

14.30 – 15:00 – námety pre podporu miestnej produkcie a miestnych trhov (P. Rusnák, NSRV)

15:00 – 15:30 – diskusia, zhrnutie podnetov a závery stretnutia (P. Rusnák, NSRV)

 

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Prosíme Vás o potvrdenie Vašej účasti do 21.5.2012 zaslaním návratky na adresu:

BB VIPA, Pod Bánošom 80, 974 11 B. Bystrica, alebo e-mailom na bbvipa@mail.t-com.sk,

prípadne telefonicky najneskôr do 12:00 hod. dňa 21.5. na číslo: 048/417 34 50.

počet účastníkov je obmedzený, akceptované budú skôr zaslané prihlášky

Návratku nájdete tu

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102