Regionálny farmársky trh

30.07.2012 09:24

 

Regionálne pracovisko Národnej siete rozvoja vidieka v Banskej Bystrici

v spolupráci s Mestom B. Bystrica a Parkom kultúry a oddychu B. Bystrica organizuje v rámci 355. Radvanského jarmoku po prvý krát aj

 

regionálny farmársky trh

 

ktorý sa uskutoční

 

v dňoch 14. - 15. septembra 2012

v priestoroch parku pod pamätníkom SNP

v Banskej Bystrici

 

tohto roku, akurát na svoje 355. výročie sa Radvansky jarmok po prvý krát organizuje už ako podujatie zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska a pri tejto príležitosti ho chceme obohatiť o novú dimenziu, a to ponuku domácich zdravých produktov od producentov z nášho regiónu. Chceli by sme, aby sa okrem remesiel začali propagovať a prezentovať aj naše tradičné regionálne jedlá a domáce kvalitné potraviny.

Miesto na trhovisku a prenájom stánku bude čiastočne hradiť hosťujúci producent, farmár a čiastočne spoluorganizátor – Regionálne pracovisko NSRV B. Bystrica. Účastnícky poplatok na deň je 40 EUR, z toho 50% je podpora od NSRV v rámci Technickej pomoci Programu rozvoja vidieka.

Základne technické podmienky – stánok prípojku elektrickej energie zabezpečuje hlavný organizátor podujatia – PKO B. Bystrica. Účastník si zabezpečuje potrebné povolenia, dopravu, ubytovanie, chladničku a všetky náležitosti potrebné k predaju výrobkov a jedál.

Tu nájdete záväznú prihlášku, kde môžete skonkretizovať svoje požiadavky na technické vybavenie.

 

Tešíme sa na spoluprácu

                  Ing. arch. Peter Rusnák,

                  predseda Vidieckeho parlamentu Banskobystrického kraja

                  a regionálny koordinátor NSRV pre Banskobystrický kraj 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102