február 2014 – brožúra: Prínosy prístupu LEADER v BB kraji

11.03.2014 11:29

spracovanie a vydanie propagačno-informačnej brožúry Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj zameranej na prezentáciu prínosu prístupu LEADER pre rozvoj banskobystrického kraja.

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o prístupe LEADER

-          prezentácia dosiahnutých výsledkov implementácie prístupu LEADER v BB kraji

-          prezentácie realizácii projektov prostredníctvom stratégií rozvoja územia

-          spropagovanie projektov spolupráce a ich prínosov pre kraj

-          spopularizovanie prístupu LEADER

-          vyčíslenie finančného prínosu pre banskobystrický kraj

-          spropagovanie miestnych akčných skupín a RP NSRV pre banskobystrický kraj

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v banskobystrickom kraji, partneri, BBSK, MAS a VSP

 

Obsah brožúry:

-          LEADER v banskobystrickom kraji

-          Prínos prístupu LEADER pre obce

-          Podpora podnikania v cestovnom ruchu

-          Podpora národnej a nadnárodnej spolupráce

-          Celkový prínos LEDER pre banskobystrický kraj

 

Rozsah:

-          44 plnofarebných strán s tabuľkami a fotografiami + obálka, náklad 500 ks

 

Termín vydania: február 2014

 

Autorský kolektív:

autor: Peter Rusnák, spolupráca, partneri: MAS Zlatá cesta - Janka Bačíková, MAS Podpoľanie - Elena Jankovičová, MAS Chopok-juh - Vivien Kohútová, MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia - Martina Kukučková a Katarína Škrdlová, MAS Malohont - Miroslava Vargová

 

Dodávateľ grafického spracovania a tlače: DALI-BB, s.r.o. Banská Bystrica

 

Zhrnutie, výsledky:

Brožúra sa zameriava na spropagovanie prístupu LEADER a jeho výsledkov v banskobystrickom kraji. V úvodnej kapitole stručne informuje o tom, čo je LEADER, histórii LEADER v EÚ, o stave LEADER v SR a o základných charakteristikách miestnych akčných skupín v banskobystrickom kraji. Jadro brožúry tvorí odprezentovanie prínosu prístupu LEADER pre obce, podporu vidieckeho cestovného ruchu a národnej a nadnárodnej spolupráce. Ťažisko obsahu tvoria príklady realizovaných projektov – 12 príkladov projektov obcí, 6 ukážok podpory cestovného ruchu a 6 príkladov realizácie projektov spolupráce. Na prezentácii ukážok realizácie sa podieľali všetky miestne akčné skupiny. Záverečná časť brožúry je venovaná celkovému zhodnoteniu ekonomického a spoločenského prínosu prístupu LEADER pre banskobystrický kraj.

 

 

V Banskej Bystrici 10.3. 2014, spracoval Peter Rusnák

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102