október 2014 – regionálny farmársky trh – „Zatváranie Banoša“

28.10.2014 17:28

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie širokej verejnosti o regionálnych producentoch a miestnych produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín a jedál ako aj ukážky tradičných remesiel a zabudnutej kuchyne, ktoré sa uskutočnilo v rámci 2.ročníka Zatvárania Bánoša – ukončenia poľnohospodárskej sezóny v Banskobystrickom kraji.

 

 

Ciele:

-       oboznámenie spotrebiteľov s domácimi tradičnými produktmi z regiónu

-       prezentácia malých farmárov a producentov tradičných regionálnych produktov

-       spropagovanie tradičných jedál a chutí z miestnych produktov

-       spoznanie drobných producentov z Banskobystrického kraja a ich produktov

-       výmena skúseností a poznatkov,

-       získanie podnetov pre propagovanie miestnych produktov

 

Cieľová skupina:

-       široká verejnosť – predovšetkým obyvatelia mesta B. Bystrica

 

Spoluorganizátori:

-       SOŠ Pod Bánošom, B. Bystrica

-       OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska

 

Podujatie podporili:

-       Mesto Banská Bystrica, zapožičalo bezodplatne stánky

-       BBSK prispel na kultúrny program

 

Zúčastnení prezentujúci:

-       Remeselníci – celkom 11 – košikárstvo, drotárstvo, rezbárstvo, nožiarstvo, výroba fujár, suvenírov, medovníkov, výrobky z včelieho vosku

-       Farmári a drobní producenti – celkom 15: výrobky z ovčieho mlieka, gazdovské mäsové speciality, králiky, kurence, zelenina, ovocie, liečivé byliny, čaje, koreniny, med,medovina víno, domáce pálenky, čerstvé ovocné šťavy, oplátky…

-       Tradičné regionálne jedlá celkom 6 skupín: - huspenina, haruľa s kapustou, pečená jahňacina, hovädzí guláš, divinový guláš, lepníky z kamennej pece, pirohy na slano s mäsom a na sladko, jablkové ruže…

Okrem toho produkty priamo vyrábané na škole – pekárenské a cukrárenské výrobky, mäsové špeciality, jedlá na grile, med, medové a včelie produkty…

a  rôzne hry pre deti, vrátane ukážky dojenia, strihania psov, škola varenia pre deti,

 

Partneri:

-       Slovenský zväz drobnochovateľov – ukážky  drobných domácich zvierat – králiky, husy, sliepky, holuby..

-       Slovenský zväz záhradkárov – škola štepenia ovocných stromkov 

Celkom sa podujatia zúčastnila asi stovka predávajúcich a účinkujúcich, vrátane ľudovej hudby J. Maka, nerátajúc hostí a organizátorov. 

 

Návštevníci:

-       podujatia sa zúčastnilo viac než 1200 návštevníkov

 

Termín a miesto konania:

·         18. októbra 2014, areál Strednej odbornej školy Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

 

 

Priebeh a vyhodnotenie podujatia: 

Realizácia podujatia bola zahájená o siedmej hodine ráno prípravou tradičných jedál z regiónov v školskej kuchyni a postupným stavaním a prípravou stánkov. Slávnostné otvorenie podujatia a zároveň aj farmárskeho trhu sa uskutočnilo o 10:00 hodine príhovormi riaditeľa SOŠ Pavla Fiľu, predsedu BBSK Mariána Kotlebu a predsedníčky združenia Tradičná chuť regiónov Slovnenska Oľgy Ľuptákovej.  Na záver príhovorov účastníkov privítal, spoluorganizátorom ako aj podporovateľom poďakoval a podujatie otvoril  regionálny koordinátor NSRV pre banskobystrický kraj a predseda BB VIPA Peter Rusnák.

Po predstavení miestnych producentov sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Centra vzdelávania v pekárenskej a cukrárenskej výrobe na SOŠ Pod Bánošom. Je to ďalší krok školy k zvyšovaniu kvality vzdelávania pre zhodnocovanie produktov z vidieka.

Farmársky trh ako aj prezentácie regionálnych jedál boli zamerané nielen na miestnu regionálnu produkciu, ale aj na tradičné jesenné jedlá – baranina, haruľa, kyslá kapusta, králiky, gazdovské mäsové špeciality, jablkové špeciality a pod. Samozrejme nechýbala ani ponuka krtíšskych kvalitných vín a hrušovských lepňov z pojazdnej kamennej pece.

OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska, okrem ponuky jedál z regionov Hontu a Podpoľania, zorganizovalo už pravidelnú akciu - detskú školu varenia.

Už pomaly tradiční partneri – Slovenský zväz drobnochovateľov a Slovenský zväz záhradkárov prispeli výstavkou drobných domácich zvierat a školou štepenia stromčekov tentoraz s dôrazom na uchovanie pôvodného genofondu ovocných stromkov.

Najširšou ponukou, a to ako jedál, tak aj produktov a atraktivít sa prezentovala samotná usporiadateľská škola. Okrem pečenia barana, varenia baranieho guľášu, predaja a koštovky vlastných mäsových, pekárenských a cukrárenských výrobkov, medu, včelích produktov, zorganizovali aj ukážky strihania psov, dojenia kráv a ďalšie zaujímavé hry pre deti.

Farmársky trh doplnili aj ukážky remesiel ako košíkarstvo, nožiarstvo, drevorezba, výroba fujár, predaj suvenírov z prírodných materiálov, predaj kúpeľných oplátok, kníh zameraných na zdravú výživu a farmárenie a ponuka bedničkového predaja.

Počas celého podujatia vyhrávala v areáli školy ľudová hudba J. Maka so svojimi sólistami. Tohto roku podujatie podporili BBSK – kultúrny program a Mesto B. Bystrica – zapožičaním predajných stánkov.

 

Podujatie bolo veľmi úspešné, navštívilo ho, i vďaka peknému počasiu, viac než 1200 návštevníkov. Veľký záujem spôsobil, že všetkým sa ani neušlo ochutnať regionálne tradičné jesenné jedlá, no i tak odchádzali návštevníci spokojní a podujatie si už získalo v B. bBstrici i dobré meno, o čom svedčia aj ohlasy v miestnej tlači.

 

.

 

 

 

Spracoval: Peter Rusnák,  B. Bystrica, 23. 10. 2014

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102