4. štvrťrok 2013 - články do mesačníka BBSK Náš kraj

19.12.2013 13:57

príprava, spracovanie a vydodanie informačných článkov v mesačníku BBSK Náš kraj zameraných na propagáciu činnosti a aktivít Regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka pre banskobystrický kraj v oblasti rozvoja vidieka

 

Ciele:

-          zlepšenie informovanosti verejnosti o Regionálnom pracovisku NSRV

-           propagácia vidieka, vidieckych produktov a zdravého jedla

-           propagácia tradičných miestnych výrobkov a domácej produkcie

 

 

Cieľová skupina:

-          široká verejnosť v Banskobystrickom kraji  

 

Plánovaný obsah príspevkov:

-          farmárske výrobky, farmárske trhy

-          podpora zamestnanosti na vidieku PRV

-           logá publicity projektu a fotodokomentácia

 

Plánovaný rozsah:

-          príspevok v rozsahu max 1 strany čísla časopisu

-          októbrové, novembrové a decembrové vydanie mesačníka

-          mesačník sa vyhotovuje v náklade 240 000 ks a dodáva sa do všetkých poštových schránok v kraji

 

 

Koordinátor aktivity a spracovanie príspevku:

Peter Rusnák, RP NSRV BB,

 

Zhrnutie, výsledky:

Za obdobie 4. štvrťroku 2013 bol publikovaný príspevok len v novembrovom vydaní. V októbrovom a decembrovom  vydaní neboli príspevky zverejnené z technických dôvodov

Novembrový príspevok s názvom Budeme jesť zdravé jedlo? bol zameraný na propagáciu domácich miestnych zdravých produktov. V článku boli uvedené možnosti ako sa je možné dostať k zdravým miestnym produktom, boli spropagované farmárske trhy, predajne a debničkový predaj a uvedené aj prednosti zdravých domácich produktov z hľadiska výživovej hodnoty hlavne vo vzťahu k cene.  Nemalý význam  vyššej miery konzumácia a spotreby miestnych produktov je aj postupnom zvyšovaní zamestnanosti na vidieku

 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 16. 12. 2013, spracoval Peter Rusnák 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102