Október 2014 – odborná exkurzia do Českej republiky

23.11.2014 13:23

3-dňová odborná exkurzia zameraná na:

-       výmenu skúseností s programom Leader

-       miestny rozvoj a uchovanie kultúrneho a prírodného dedičstva

-       príklady realizácie projektov Leader

-       miestne produkty a gastronómiu

-       regionálne značenie produktov

 

Ciele:

 

-       získanie nových poznatkov a skúseností z miestneho rozvoja a rozvoja agrosektoru

-       výmena skúseností z implementácie programu rozvoja vidieka

-       oboznámenie sa s projektmi Leader

-       spoznanie miestnych produktov a produktov regionálneho značenia

-       uchovávanie a rozvíjanie kultúrneho a prírodného dedičstva

-       vzájomná výmena informácií a kontaktov,

-       získanie inšpirácie a podnetov pre činnosť účastníkov

 

Cieľová skupina:

 

- členovia MAS a VSP z Banskobystrického kraja

 

Program podujatia:

 

(Podrobný odborný program je v prílohe 1)

 

1.    deň: odchod zo Zvolena 07:00 v pondelok ráno 27.10, príchod na zámok Křtiny okolo 12:00, ubytovanie, obed, prednášky, prehliadky, večera, regionálna značka

2.    deň: dopoludnia návštevy remeselných dielní miestnych produktov, popoludní návšteva Macochy a prehliadky projektov Leader, večer, degustácia miestnych špecialít

3.    deň: doobeda návšteva projektov Leader – miestna mliekareň a kozia farma, ochutnávka, obed, popoludní odchod na Slovensko,.

 

Termín a miesto konania:

 

-       27.- 29. 10. 2014, Česká republika – MAS Moravský kras

 

Účastníci:

 

Exkurzie sa zúčastnilo 12 členov MAS Malohont, 3 členovia MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia, 12 z MAS Zlatá cesta, 4 zástupcovia z OZ MAS Hornohrad a dvaja z VSP Banskobystrického geomontánneho parku – celkom 32 zástupcov MAS a VSP, regionálny koordinátor a vodič – spolu 35 účastníkov.

(podrobný zoznam účastníkov je v prílohe 2)

 

Priebeh podujatia:

V prvý deň po príchode, ubytovaní, uvítaní manažérom MAS J. Jančom  nasledoval obed a po obede sme sa presunuli do obce  Řicmanice. Tu nás privítala starostka Lenka  Lišková, ktorá vedie aj detskú jazdeckú školu. Oboznámila nás so zameraním a projektmi, ktoré realizovali cez Leader, navštívili sme jazdecký areál a detskú lesnú škôlku v objekte jurty. Potom sme sa presunuli do strediska ekologickej výchovy Kaprálov mlýn. Oboznámili sme sa z celou históriou jeho rekonštrukcie a zameraním využitia objektu. Je to skautské ekologické školiace stredisko a celý objekt je zrealizovaný ako ekologicky energeticky šetrný vzorový projekt. Po objekte a jeho priestoroch nás sprevádzal skautský lektor a projektový manažér pán Ivo Brzobohatý. Následne sme sa presunuli späť do Křtin a ešte pred večerou sme uskutočnili prehliadku najväčšieho barokového kostola mimo Prahy, ktorý je zároveň aj pútnickým miestom. Po večeri sme sa oboznámili s činnosťou a realizovanými projektmi MAS Moravský kras. Prednášky a program nám zabezpečili manažér MAS J. Jančo a finančný manažér P. Revenda. Po diskusii sme sa mohli oboznámiť aj s miestnymi producentmi a držiteľmi regionálnej značky.

Na druhy deň nás odborným programom sprevádzala Míša Pokorná, pracovníčka MAS Moravský kras. Hneď po raňajkách sme sa presunuli do Olešnice a navštívili sme modrotlačovú dielňu Modrotisk Dancinger. Oboznámili sme sa s jej históriou a pán Jiří Dancinger, majiteľ a šéf, nám predviedol aj ukážky ručnej tlače a veľké množstvo pôvodných tlačových foriem.  Potom sme sa presunuli do remeselnej dielne na výrobu kvetín a módnych doplnkov, výhradne z prírodných materiálov. Majiteľ dielne Moraviaflor pán Milan Synek nás oboznámil s technológiou výroby a mohli sme si aj sami vyskúšať vyhotovenie jednoduchých ozdôb.

Obe remeselné dielne sú už jedinými dielňami s ručnou výrobou v ČR a obe sú držitelmi regionálnej značky.

Po obede v obci Čierna Hora sme sa navštívili Punkevnú jaskyňu a priepasť Macochu ako najvýznamnejšiu turistickú atrakciu Moravského krasu. Potom sme sa presunuli do obce Senetářov, kde nás pani starostka Jana Sedlákova previedla miestnym múzeom a predstavila nám projekty zrealizované cez Leader. Medzi ne patrí aj piecka vybudovaná v rámci projektu medzinárodnej spolupráce so slovenskými MAS. Mohli sme okoštovať aj priamo z pece upečené moravské koláče. V obci Senetářov sme mali aj večeru a po večeri sme sa presunuli na zámok Křtiny, kde sme mali spoločenský večer s degustáciou vín a ochutnávkou miestnych produktov a syrov. Večer bol spojený aj s kvízom, kde každý, kto prvý vedel správnu odpoveď na  otázky týkajúce sa územia a činnosti MAS Moravský kras, mohol získať vecnú cenu.

Tretí deň, ráno po raňajkách, sme sa presunuli do obce Otinoves, kde sme navštívili  miestnu mliekareň s dlhoročnou tradíciou. Jej špecialitou je výroba syra Niva. Významným faktorom udržateľnosti a aj podpory miestnej produkcie je fakt, že mliekareň vlastnia poľnohospodárske podniky. Po úvodnej prednáške pani riaditeľky Hany Zouharovej sme po skupinkách absolvovali aj prehliadku závodu. Potom sme sa presunuli na koziu farmu  do Šošúvky. Po predstavení farmy a jej aktivít a produktov majiteľom Jánom Sedlákom sme mali možnosť ochutnať širokú škálu produktov z kozieho mlieka a mäsa. Na obed sme sa zastavili v Protivanove a po obede už nasledovala cesta späť na Slovensko.

 

Závery a zhodnotenie exkurzie

Exkurzia bola zameraná predovšetkým na regionálne produkty a zhodnotenie miestneho potenciálu pre ekonomický rozvoj. Mali sme možnosť oboznámiť sa s jedinečnými miestnymi produktmi a aj s výsledkami oživenia miestnej ekonomiky a zamestnanosti prostredníctvom regionálneho značenia. Presvedčili sme sa, ako môže spolupráca na miestnej úrovni veľmi významne napomôcť vzniku nových pracovných príležitostí.  

 

 

 

 

V Banskej Bystrici 14. 11. 2014, spracoval: Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102