august 2014 – účasť na výstave Agrokomplex Nitra

01.09.2014 19:55

Pravidelné každoročné propagačné podujatie zamerané na prezentáciu činnosti a aktivít RP NSRV pre Banskobystrický kraj, vidieckych iniciatív a aktivít Banskobystrického kraja, organizované Centrálou NSRV a v spolupráci s MAS z Banskobystrického kraja.

 

Účel a prínos realizácie aktivity:

Účelom aktivity je propagácia vidieka, aktivít RP NSRV pre Banskobystrický kraj a MAS a prezentácia miestnej kultúry a produktov za Banskobystrický kraj, ako aj dosiahnutých výsledkov v rozvoji vidieka.

Očakávaný prínos – zlepšenie informovanosti širokej i odbornej verejnosti o PRV a vidieku BB kraja.

 

Účastníci:

Prezentácia Banskobystrického regiónu pozostávala so zástupcov troch MAS: Malohont, Podpoľanie a Zlatá cesta. Za MAS Malohont boli prítomní dvaja členovia manažmentu, dvaja remeselníci, dvaja účastníci módnej prehliadky a 10 členov folklórnej skupiny Vepor. MAS Podpoľanie prezentovali dvaja členovia manažmentu a MAS Zlatá cesta, dvaja členovia manažmentu a 6 remeselníkov a producentov. Banskobystrická prezentácia spolu s Regionálnym koordinátorom predstavovala celkom 27 osôb.

 

Priebeh podujatia: 

Program a organizáciu priebehu podujatia zabezpečovala Centrálna jednotka NSRV v spolupráci s regionálnymi koordinátormi a miestnymi akčnými skupinami. Sprievodnými pravidelnými aktivitami boli kultúrny program s vystúpeniami folklórnych skupín, módna prehliadka krojov z regiónov Slovenska, súťaž o najkrajší stánok MAS a prezentácie produktov a ukážok remesiel. Neoddeliteľnou súčasťou prezentácie a propagácie je sprostredkovanie a poskytovanie informácií a poradenstva návštevníkom Agrokomplexu. Tohto roku bolo podujatie doplnené i o vyhlasovanie výsledkov súťaže o najkrajšiu fotografiu z územia  MAS, ktoré sa uskutočnilo priamo na výstavisku v prvý deň výstavy. Z nášho kraja sme získali jedno druhé miesto v kategórii Život v našej MAS za fotografiu A. Galčíkovej „Krojované bábiky“ z MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia.

Z remeselníkov najviac návštevníkov zaujali včelári z Malohontu s ukážkami stáčania medu a pozornosti sa tešili aj remeselníci so Zlatej Cesty svojimi remeselnými produktmi – šperkami, výšivkami a ručne háčkovanými doplnkami. Po prvýkrát sa na Agrokomplexe predstavili už aj produkty, ktoré získali označenie regionálny produkt. Za Banskobystrický kraj sme sa prezentovali za studena lisovanými olejmi firmy Olejhont, nositeľa regionálnej značky regionálny produkt Hont.

 

Závery a podnety:

Tohtoročné podujatie bolo organizačne i návštevnosťou i prezentujúcimi účastníkmi z doterajších účastí NSRV asi najúspešnejšie a najlepšie zorganizované. Pretrvávajúcim nedostatkom je kvalita ozvučenia...

 

 

V Banskej Bystrici 2.9.2014,

spracoval Peter Rusnák

 

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102