Október 2013 – regionálny farmársky trh

10.11.2013 14:10

informačno-propagačné podujatie zamerané na informovanie a širokej verejnosti o regionálnych producentoch a miestnych produktoch a na propagáciu kvalitných domácich potravín a jedál ako aj ukážky tradičných remesiel a zabudnutej kuchyne, ktoré sa uskutočnilo v rámci 1.ročníka Zatváranie Bánoša – ukončenia poľnohospodárskej sezóny v banskobystrickom kraji.

 

Ciele:

-       oboznámenie spotrebiteľov s domácimi tradičnými produktmi z regiónu

-       prezentácia malých farmárov a producentov tradičných regionálnych produktov

-       spropagovanie tradičných jedál a chutí z miestnych produktov

-       spoznanie drobných producentov z banskobystrického kraja a ich produktov

-       výmena skúseností a poznatkov,

-       získanie podnetov pre propagovanie miestnych produktov

 

Cieľová skupina:

-       široká verejnosť – predovšetkým obyvatelia mesta B. Bystrica

 

Spoluorganizátori:

-       SOŠ Pod Bánošom, B. Bystrica

-       OZ Tradičná chuť regiónov Slovenska

-       Konvívium Slov Food Banská Bystrica

 

Zúčastnení prezentujúci a producenti:

-       celkom 45 stánkov, z toho 6 remesiel, 19 farmárov a malých producentov, 10 skupín s tradičnými jedlami, 5 ukážok remesiel a  5 iné atrakcie a doplnky celkom vyše 100 predávajúcich a prezentujúcich osôb, nerátajúc 6-člennú cigánsku kapelu, štáb organizátorov a oficiálnych hostí. Okrem toho bolo na trhu umiestnených cca 20 klietok Zväzu drobnochovateľov Slovenska s domácimi zvieratami – sliepkami, holubmi a králikmi

 

Termín a miesto konania:

·         26. 10. 2013, areál Strednej odbornej školy Pod Bánošom 80, Banská Bystrica

 

Priebeh a vyhodnotenie podujatia: 

Realizácia podujatia bola zahájená o siedmej hodine ráno prípravou tradičných jedál z regiónov v školskej kuchyni a postupným stavaním a prípravou stánkov. Slávnostné otvorenie podujatia a zároveň aj farmárskeho trhu sa uskutočnilo o 10:00 hodine príhovormi riaditeľa SOŠ Pavla Fiľu, predsedu BBSK V. Maňku, prednostky ObÚ Ľubice Laššákovej primátora mesta B. Bystrica Petra Gogolu a. slávnostného otvorenia sa ako čestný hosť zúčastnila aj Jana Laššáková, podpredsedníčka NR SR. Na záver príhovorov podujatie otvoril  regionálny koordinátor NSRV pre banskobystrický kraj a predseda BB VIPA Peter Rusnák.

Vystavovatelia a prezentujúci boli rozmiestnení dvoch predajných zónach – zvlášť pre predajcov s registrovanými pokladňami a na banošovou zónu , kde sa platilo v miestnej mene Banoš..

Počas celého podujatia vyhrávala cigánska  kapela a návštevnosť bola okolo 1500 ľudí, ktorí obdržali minikuchárku na jedlá z jahňaciny a baraniny. Podujatie bolo doplnené rozličnými aktivitami pre deti - jazdou na koni, lukostreľbou, hrami, ukážkami remesiel i školou varenia

Sprievodným podujatím bola prezentácia nominácii do Svetovej archy chutí spojená s ochutnávkou jedál, prezentáciou zabudnutej kuchyne z banskobystrického regiónu a krstom publikácie Dedičstvo chutí, ktorú zorganizovalo Konvívium Slow Food B. Bystrica.

Návštevníci podujatia boli s podujatím veľmi spokojní, čo bolo umocnené aj priaznivým počasím

.

 

Spracoval: Peter Rusnák,  B. Bystrica, 31. októbra 2013

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102