Október 2013 – účasť regionálneho koordinátora na medzinárodnej konferencii

06.11.2013 15:33

trojdňové odborné podujatie Národná konferencia Venkov 2013 s medzinárodnou účasťou organizovaná Spolkem pro obnovu venkova v partnerstve s Olomouckym krajom a NS MAS ČR, s hlavným sponzorom Celostátní síť pro venkov, zamerané na tému možnosti českého a moravského vidieka v oblasti čerpania europských dotácii v budúcom plánovacom období.

 

Termín a miesto konania:

-          Lázne Teplice nad Bečvou 1. – 3. októbra 2013

 

Program:

Utorok  1. 10.:

dopoludnia – príchod a ubytovanie, od 9:00 do 12:00 – zasadanie výboru ELARD

popoludní – tematické semináre:

-          Zemědělství a venkov

-          Jak dál v samosprávě?.

-          Zažijte venkov!

-          Služby jako cesta k zaměstnanosti

-          Putting CLLD into Practice

večer - Budoucnost venkova 2014-2020, I. část

 

streda  2. 10.:

dopoludnia - Budoucnost venkova 2014-2020, II. část

popoludní – exkurzie po príkladoch dobrej praxe.

-          Exkurze A: Zemědělství a venkov

-          Exkurze B: Jak dál v samosprávě?

-          Exkurze C: Zažijte venkov!

-          Exkurze D: Služby jako cesta k zaměstnanosti

-          Exkurze E: Best of Region (určená len zahraničným účastníkom)

večer – koncert, spoločenský večer

 

štvrtok  3. 10.:

dopoludnia - Plenární zasedání

po obede odchod účastníkov

 

Zhrnutie a poznatky s podujatia

Tohto pravidelného každoročného podujatia sa zúčastňuje okolo 300 účastníkov, vrátane vysokých vládnych zástupcov a zahraničných hostí.Tohto ročné podujatie bolo venované bohatým diskusiám, výmene skúseností a poznatkov ako aj ukážkam príkladov dobrej praxe,

Hlavnou témou však bola príprava a vyhliadky vidieka v budúcom programovacom období. Z vedúcich predstaviteľov a zástupcov Spolku pro obnovu venkova a NS MAS ČR bolo cítiť skepsu a sklamania zo zámeru Vlády neaplikovať v Čechách prístup CLLD v Operačných programoch v rámci EFRR a ESF.

Pozitívom bola veľmi dobrá organizácia podujatia, kvalitný a pestrý program a veľmi krásne prostredie kúpeľov Teplice nad Bečvou. 

 

 

V Banskej Bystrici  31. 10. 2013, spracoval. Peter Rusnák

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102