Aktuality

24.09.2009 10:17

Aktuálne grantové výzvy

  Prehľad Aktuálnych výziev k 23.9.2009. Nájdete ich na web stránke www.rozvojvidieka.sk v časti Grantové výzvy. Pokiaľ máte informácie o ďalších výzvach, ktoré nie su uvedené v prehľade, napíšte nám radi ich zverejníme.
18.09.2009 09:08

Výzva na predkladanie návrhov na Informačné opatrenia týkajúce sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky

  Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na „Podporu informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky“ Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na rok 2010 (2009/C 215/04)   Uzavierka prijímania žiadostí do 31....
17.09.2009 09:41

Informačno-odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013

  Agentúra pre rozvoj vidieka v Nitre pod gesciou Ministerstva pôdohospodárstva SR organizuje informačno - odborné semináre k Osi 1 a Osi 3 Programu rozvoja vidieka 2007-2013. Východné Slovensko: Hotel Mladosť – Kongresová sála, obec Lipany, okres Sabinov, utorok: 29.09.2009, Stredné...
17.09.2009 09:27

Kultúra národnostných menšín 2010

  V súvislosti so zverejnením grantovej výzvy Ministerstva kultúry SR na predkladanie projektov v programe č. 6 – Kultúra národnostných menšín 2010 sa uskutočnia informačné semináre pre žiadateľov o grant, a to v dňoch: 13.10.2009 10.00 h. Bratislava  (Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP...
17.09.2009 09:25

Grantový systém MK SR na rok 2010

  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje Grantový systém na rok 2010 Úlohou Grantového systému na rok 2010 je, aby sa:  a) vo väčšej miere zabezpečovalo právo všetkých občanov na prístup ku kultúrnym hodnotám, b) zvýšila transparentnosť grantového systému...
17.09.2009 09:06

9. informačný deň REPIS

Kancelárie REPIS (Regionálne environmentálne poradenske a informačné strediská) v spolupráci s MŽP SR (Ministerstvom životného prostredia) pripravili pre Vás 9. informačný deň REPIS zameraný na tému Ako sa vyhnúť chybám pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok Termíny a miesta...
11.09.2009 11:24

Výzvy ROP Opatrenie 3.1

  ROP - Oznam o uverejnení výziev pre opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov ROP a verzie 1.8 Programového manuálu ROP a Príručky pre žiadateľa/prijímateľa v rámci ROP Riadiaci orgán pre ROP oznamuje oprávneným žiadateľom, že dňa 10. 09. 2009 boli v sekcii Aktuálne výzvy...
11.09.2009 11:18

Výsledky súťaže Dedina roka 2009

  Absolútnym víťazom súťaže Dedina roka 2009 sa stala Obec DOBRÁ NIVA. Doplňujúce informácie o obci Dobrá Niva Kompletné výsledky súťaže nájdete v Tlačovej správe o súťaži. Víťazovi súťaže - Obci Dobrá Niva srdečne gratulujeme!  zdroj: SAŽP
11.09.2009 11:15

Konferencia Komunálny manažment 2009

Termín a miesto konania konferencie: 23. september 2009, hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina Účastnícky poplatok: pre samosprávy a neziskové organizácie: 100 €/3 012,60 Sk          pre podnikateľov a firmy: 180 €/5 422,68 Sk    ...
11.09.2009 11:14

Ekopolis - Pozvánka na vyhlásenie VI. ročníka programu PrieStory

  Vyhlásenie nového ročníka programu PrieStory bude 24. septembra 2009 o 10,00 v Rumanovej. Súčasťou stretnutia bude aj obhliadka historického parku v Rumanovej, ktorého úprava bola podporená z programu PrieStory v tomto roku. Nadácia Ekopolis s podporou ČSOB Finančná skupina vyhlasuje už 6....

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102