Aktuality

11.09.2009 11:03

EKOPOLIS - Workshop "Interpretácia miestneho dedičstva a verejné priestranstvá"

V každom meste, dedine či regióne existujú zaujímavé miesta, pamiatky, ale aj príbehy, spomienky, tradície či povesti. Súbor tohto všetkého tvorí tzv. miestne dedičstvo, ktoré tvorí identitu miesta. Na Slovensku sa však toto miestne dedičstvo iba málokedy prejaví na výzore či usporiadaní verejných...
11.09.2009 11:01

Medzinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2009

  Tohtoročná konferencia PASÍVNE DOMY 2009 sa uskutoční v dňoch 29. - 30.10. 2009 v Bratislave. Dňa 31.10.2009 sa uskutočnia exkurzie do pasívnych domov. Ďalšie informácie a podrobnosti nájdete TU Program Prihlásenie
11.09.2009 10:59

Energetická efektívnosť budov

  Pozvánka na Seminár "Energetická efektívnosť budov", ktorý sa bude konať dňa 13.10.2009 v budove Ministerstva hospodárstva SR v Bratislave. Prezentované budú najaktuálnejšie informácie z odbornej oblasti ako i pokrokové technológie nemeckých firiem. Program a návratka
11.09.2009 10:55

Cesta do Nemecka na tému bioplyn

  Pre záujemcov o bioplynové stanice a najnovšie trendy pyrolýzy v Nemecku Česko-nemecká obchodná a priemyselná komora v spolupráci so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou organizujú  Cestu do Nemecka v termíne 5. - 9. 10. 2009. Podrobnejšie...
07.09.2009 08:31

Žiaden vidiek na dohľad

  Európska ARGE pre rozvoj vidieka a obnovu dediny Vás pozýva na „Európsku konferenciu obnovy vidieka“ venovanú téme: „(Žiaden) vidiek na dohľad. Vidiecke priestory medzi globalizáciou a suburbanizáciou“ Konferencia sa uskutoční v dňoch 21. a 22. septembra 2009...
07.09.2009 08:28

Informačné semináre k výzve

  Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pripravila bezplatné informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-31DM-0902 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu. Termíny...
20.08.2009 11:45

Aktuálne výzvy

  Prehľad Aktuálnych výziev k 20.8.2009 na stiahnutie.  Nájdete ich aj na našej web stránke v časti Grantové výzvy   Pokiaľ máte informácie o ďalších výzvach, ktoré nie su uvedené v prehľade, napíšte nám radi ich zverejníme.
20.08.2009 08:54

Informačný deň Vidieckeho parlamentu

  Vidiecky parlament Vás pozýva na Informačný deň venovaný novinkám v oblasti podpory pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „Rozvoj vidieka a ochrana vidieckeho kultúrneho dedičstva“   28. a 29. augusta 2009 Nitrianske Pravno   Pozvánka a...
19.08.2009 08:54

Nadácia Orange - Výzvy 2009

  Školy pre budúcnosť  Grantový program je určený učiteľom základných a stredných škôl, ktorí chcú pre svojich žiakov pripraviť pútavé a netradičné hodiny. Vítané sú projekty využívajúce moderné vyučovacie metódy, aktívne zapojenie žiakov či študentov, hodiny v netradičnom prostredí,...
17.08.2009 14:02

Agroinštitút Nitra

  Pracovný seminár s tematikou krížového plnenia za účasti zahraničných expertov 19. 8. 2009 - 20. 8. 2009 Nitra   Informačné dni "Nová legislatíva EÚ v poľnohospodárstve - systém krížového plnenia"   21.08. 2009 - Nitra 03.09. 2009 - Podkylava 22.09. 2009 - Lučenec 13.10. 2009 -...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102