Aktuality

04.11.2009 09:26

Pozvánky na najbližšie konferencie a semináre

  1./ Konferencia SAŽP Pozývame vás na konferenciu: Trvalo udržateľný rozvoj v územiach NATURA 2009    4.-5.11.2009 Nimnica Bližšie informácie Pozvánka Prihláška   2./ Seminár SAŽP Pozývame vás na seminár Praktické skúsenosti pri uplatňovaní ochrany v územiach NATURA 2000...
04.11.2009 09:21

Európsky fond pre rybné hospodárstvo

  Informácie nájdete TU Materiály Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 5.0 Systém finančného riadenia Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.1 ...
04.11.2009 09:19

Výzva PPA na Propagačné programy

  Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí týkajúcich sa: PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA VNÚTORNOM TRHU PROPAGAČNÝCH PROGRAMOV SPOLUFINANCOVANÝCH EÚ NA TRHU TRETÍCH KRAJÍN Metodický postup pre predkladanie žiadostí, ktoré sa...
03.11.2009 11:04

Exkurzia do Eko-Centra Veronica v Hostětíne

    Exkurzia do Eko-Centra Veronica v Hostětíne Ekoporadňa Živica v spolupráci s Ekologickým institutem Veronica | Centrem Veronica Hostětín pozýva laickú i odbornú verejnosť na exkurziu do energeticky pasívneho eko-centra na Morave. Exkurzia sa bude konať dňa 14.11.2009 v...
03.11.2009 11:03

Ekopolis vyhlasuje 4. ročník programu Zelené oázy

  Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Žiadatelia môžu získať peniaze na realizáciu svojich nápadov, ktoré pomôžu životnému prostrediu v mestách a obciach Slovenska. Slovnaft podporí tento ročník programu celkovou...
03.11.2009 11:02

Zahraniční experti odporúčajú BBSK pokračovať v oblasti cestovného ruchu v nastúpenom trende

Zahraniční experti odporúčajú BBSK pokračovať v oblasti cestovného ruchu v nastúpenom trende. Na záver pobytu v BBSK to povedala Trine Rosen Madsen z Dánska, ktorá bola spolu s kolegami z Talianska a Rakúska členkou expertného tímu, ktorý tento týždeň posudzoval potenciál cestovného ruchu v BBSK v...
02.11.2009 09:23

Oznámenie PPA zo dňa 29.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 29.10.2009 z dôvodu personálnych zmien aktualizovala vzory záložných zmlúv 1 – 10 zverejnených v časti : Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy...
02.11.2009 09:21

Oznámenie PPA č. 24 zo dňa 30.10.2009

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Dodatok č. 4 k Usmerneniu pre administráciu osi 4 Leader.
02.11.2009 09:18

Podporené žiadosti 2.kolo - Regenerácia sídiel samostatne dopytovo orientované projekty

  Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel Opatrenie: Regenerácia sídiel - oblasť podpory 4.1a - samostatne dopytovo orientované projekty Dátum platnosti: od 16. 3. 2009 do 18. 9. 2009 Kód vyzvy: ROP-4.1a-2009/01 Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009 2. kolo Pre...
27.10.2009 15:39

Konferencia o geoparkoch

Vo stvrtok 29. 10. 2009 organizuje združenie Banskobystrický geomontánny park v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom regionalnu konferenciu k problematike geoparkov v kraji BB. Pozornost bude venovana aj problematike vidieckeho rozvoja v okrese Banská Bystrica prístupom...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102