Aktuality

27.10.2009 11:11

Program obnovy dediny

   Pripomíname, že uzávierka pre prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z Programu obnovy dediny na rok 2010 je 31.októbra 2010.   Všetky potrebné informácie, usmernenia a tlačivá nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia
26.10.2009 09:15

Celkové výsledky ankety STROM ROKA 2009

   Číslo stromu a názov  Lokalita  Počet hlasov  Umiestnenie ...
26.10.2009 09:12

Oznámenie pre žiadateľov v opatrení 3.4.1 a 3.4.2

  PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, ktorí si podali žiadosť v opatrení 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo, že doplnila zoznamy žiadateľov pripravených na vypracovanie zmluvy o poskytnutí...
26.10.2009 09:09

Pozvánka na workshop "Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach"

  Pozývame Vás na 4. z radu workshopov zameraných na plánovanie a tvorbu verejných priestorov pod názvom "Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach - navrhovanie trvalo udržateľných a úspešných verejných priestorov". Workshop sa uskutoční 12. novembra 2009 od 9,00 hod. v Slovenskej...
26.10.2009 09:07

Výzvy FSR

  FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (OP ZaSI – FSR – LSPI 2009/3.2/06) Výzva: OP ZaSI – FSR – LSPI 2009/3.2/06 FSR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (OP ZaSI – FSR – LPSI 2009/2.1/05) Výzva: OP ZaSI – FSR – LPSI...
26.10.2009 09:06

Výzva PRV Opatrenie 1.1. Modernizácia fariem - priamy predaj

  Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem - priamy predaj č. 2009/PRV/14. Bližšie informácie nájdete tu.
26.10.2009 09:03

Akreditované tréningy PRV

    Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, pozýva všetkých záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR: Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja...
13.10.2009 14:52

Školenie - Os 1 PRV

  Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra      Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013 Termín 3. – 6.11.2009 Miesto Agroinštitút Nitra Pozvánka a prihláška
13.10.2009 14:51

Informačná brožúra PPA

Poľnohospodárska platobná agentúra vydala Informačnú bružúru (august/2009), ktorá ponúka najmä prehľadne spracovaný systém priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci podpory z Programu rozvoja vidieka Os 2.
01.10.2009 09:26

Aktuality - PPA

  Výzva opatrenie 1.1. PRV stále otvorená   Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky MP SR sa vo Výzve na predkladanie žiadostí pre opatrenie 1.1 Modernizácia fariem, predlžuje termín prijímania...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102