Pozvánka na workshop "Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach"

26.10.2009 09:09

 

Pozývame Vás na 4. z radu workshopov zameraných na plánovanie a tvorbu verejných priestorov pod názvom "Umiestňovanie verejných priestorov v sídlach - navrhovanie trvalo udržateľných a úspešných verejných priestorov". Workshop sa uskutoční 12. novembra 2009 od 9,00 hod. v Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici pri Technickej univerzite vo Zvolene v Informačno - vedeckom centre.

 

Cieľom workshopu je:

  • informovať o prístupoch umiestňovania verejných priestorov s cieľom dosiahnuť ich trvalú udržateľnosť
  • porovnať prístupy k rozmiestňovaniu rôznych typov verejných priestorov
  • definovať typy verejných priestorov na príklade mesta Zvolen
  • diskutovať o vytváraní a posilňovaní identity verejných priestorov na príklade vybraných verejných priestorov v meste Zvolen
  • informovať o hodnotách vybraného typu verejného priestoru - plánovaný mestský park Lanice vo Zvolene (vrátane porovnania s hodnotami a identitou iných podobných priestorov v iných sídlach)

Bližšie informácie nájdete tu.

 

 


Workshop sa uskutočňuje v rámci projektu "PrieStory pre ľudí " financovaného z CEE Trust a projektu UrbSpace financovaného z Central Europe Program a ERDF.

 

Cieľom projektu je upriamiť pozornosť širokej verejnosti na urbanizovanú krajinu a kvalitu životného prostredia v nej.

V rámci projektu chceme na konkrétnom príklade verejného priestoru vo Zvolene - mestského parku Lanice odskúšať niektoré metódy vytvárania verejného priestoru so zapojením verejnosti a s využitím skúseností zahraničných expertov aj lokálnych partnerov. Získané informácie a skúsenosti chceme umožniť zdieľať aj iným komunitám a partnerom.

 

Blizšie informácie:

Lucia Skokanová: skokanova@ekopolis.sk   Martina Paulíková: paulikova@ekopolis.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102