Školenie - Os 1 PRV

13.10.2009 14:52

 

Agentúra pre rozvoj vidieka Nitra

    

Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013

Termín 3. – 6.11.2009

Miesto Agroinštitút Nitra

Pozvánka a prihláška

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102