Program obnovy dediny

27.10.2009 11:11

 

 Pripomíname, že uzávierka pre prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z Programu obnovy dediny na rok 2010 je 31.októbra 2010.

 

Všetky potrebné informácie, usmernenia a tlačivá nájdete na stránke Slovenskej agentúry životného prostredia

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102