Informačná brožúra PPA

13.10.2009 14:51

Poľnohospodárska platobná agentúra vydala Informačnú bružúru (august/2009), ktorá ponúka najmä prehľadne spracovaný systém priamych platieb pre poľnohospodárov v rámci podpory z Programu rozvoja vidieka Os 2.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102