Aktuality

07.08.2009 08:56

Život na vidieku

Vyhodnotenie fotografickej súťaže Foto Slovakia 2009 na tému Život na vidieku; víťazné a ďalšie nádherné fotografie si môžete pozrieť na stránke Život na vidieku - vyhodnotenie
07.08.2009 08:54

Ľuďom na vidieku približujú súčasné umenie

  www.bystrica.sme.sk  Skupina študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave cestuje po  vidieckych lokalitách a spolu s ďalšími umelcami tam na určitý čas vytvára centrum kultúrneho života. Priblížiť súčasné umenie a prezentovať ho ľuďom,...
07.08.2009 08:52

Výzva PPA na Opatrenie 2.1. PRV

PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 4.8.2009 uverejnila na webovej stránke PPA v časti Program rozvoja vidieka 2007 - 2013 v bode 3 Výzvu na predkladanie žiadostí pre opatrenie 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych...
04.08.2009 12:44

Seminár o vidieku

  Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Vás pozýva na slovensko-český seminár zameraný na problematiku tvorby sídelného prostredia vidieka.   Cieľom stretnutia je prezentovať príklady dobrej praxe z obnovy vidieckeho prostredia, ako aj jeho manažmentu a...
30.07.2009 14:14

Usmernenie LEADER

 Usmernenie pre administráciu osi 4 LEADER   PPA oznamuje všetkým žiadateľom o NFP z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013, že dňa 29.7.2009 v časti 17 "Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 17. MAS - Implementácia opatrení osi 3 prostredníctvom osi 4" sekcie projektových podpôr...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102