Ľuďom na vidieku približujú súčasné umenie

07.08.2009 08:54

 

www.bystrica.sme.sk 

Skupina študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave cestuje po  vidieckych lokalitách a spolu s ďalšími umelcami tam na určitý čas vytvára centrum kultúrneho života.

Priblížiť súčasné umenie a prezentovať ho ľuďom, ktorí bežne nenavštevujú galérie, je zámerom autorov projektu Periférne centrá, ktorý realizujú vo viacerých obciach Banskobystrického a Breznianskeho okresu. Skupina študentov Akadémie umení v Banskej Bystrici a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave cestuje po vopred vybraných vidieckych lokalitách a spolu s ďalšími prizvanými umelcami tam na určitý čas vytvára centrum kultúrneho života. V ňom majú umelci netradičný priestor na ich výtvarné aktivity.

"Zatiaľ sme zavítali do Dúbravice a Podkoníc. Od polovice augusta pôjdeme postupne do Lomu na Rimavicou, Starých Hôr a Šumiaca. Projekt sa tiež snaží nastoliť otázku problematiky centralizmu, a to nielen v umení a kultúre, ale aj z hľadiska spoločensko-hospodárskeho," informoval Ján Kostolanský, jeden z autorov. Samotné akcie majú formu jednodňových prezentácií happeningov a podľa možností konkrétneho miesta aj viacdňových inštalácií. Umelci využívajú rôzne súčasné tvorivé stratégie, akými sú videoprojekty, zvukové projekty, maliarske a sochárske práce, inštalácie, možné sú aj hudobné koncerty či malé divadelné formy. Keďže pre autorov je dôležitá priama konfrontácia verejnosti s umením, dôležitou súčasťou akcií je vytváranie diel na mieste, vo vlastnom prostredí potenciálnych divákov. Vytvorené a prezentované diela počas samotnej akcie tak môžu reagovať na miestne špecifiká. Návštevníci podujatí majú možnosť diskutovať s prizvanými výtvarníkmi a autormi vystavovaných diel, dodal Kostolanský.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102