Seminár o vidieku

04.08.2009 12:44

 

Slovenská agentúra životného prostredia Banská Bystrica Vás pozýva na slovensko-český seminár zameraný na problematiku tvorby sídelného prostredia vidieka.

 

Cieľom stretnutia je prezentovať príklady dobrej praxe z obnovy vidieckeho prostredia, ako aj jeho manažmentu a upozorniť na problémy dostavieb na dedine, úprav verejných priestranstiev vrátane zelene, zachovania krajinného obrazu.

 
Jednodňový seminár sa bude realizovať v dńoch 17., 18., 19.8.2009 v Stredisku environmentálnej výchovy SAŽP Drieňok, Teplý Vrch
 
Pozvánku a návratku na seminár si môžete stiahnúť tu
 
 
  
  
  

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102