Akreditované tréningy PRV

26.10.2009 09:03

 

 

Agentúra pre rozvoj vidieka, príspevková organizácie MP SR, pozýva všetkých záujemcov o Program rozvoja vidieka SR na akreditované tréningy MŠ SR:

  • Príprava projektov pre Os 1 - Zvýšenie konkurencieschopnosti sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013
  • Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
  • Príprava projektov pre Os 3 - Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013, opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

Bližšie informácie nájdete tu.


 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102