Ekopolis vyhlasuje 4. ročník programu Zelené oázy

03.11.2009 11:03

 

Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis vyhlasujú 4. ročník environmentálneho grantového programu Zelené oázy. Žiadatelia môžu získať peniaze na realizáciu svojich nápadov, ktoré pomôžu životnému prostrediu v mestách a obciach Slovenska. Slovnaft podporí tento ročník programu celkovou sumou 62 000 eur. Uzávierka prijímania žiadostí je 30. novembra 2009.

 

Cieľom programu je podporiť vytváranie, obnovu a trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné územia v mestách a obciach, ktoré slúžia verejnosti a prispievajú k ochrane prírody a trvalej udržateľnosti. V rámci programu Zelené Oázy môžu záujemcovia žiadať o finančnú podporu napríklad na výsadbu novej či revitalizáciu pôvodnej zelene, čistenie a upratovanie verejných priestranstiev a vodných tokov, starostlivosť o lokality, kde sa vyskytujú vzácne a chránené druhy rastlín alebo živočíchov, starostlivosť o záhrady a sady pri školách, vytváranie a obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach (stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely, umelecké prvky, rôzne zariadenia slúžiace na oddych, nádoby na separovaný odpad).

 

Novinkou 4. ročníka je  možnosť žiadať o grant na sprístupnenie, obnovu či úpravu hodnotných a turisticky zaujímavých environmentálnych lokalít priamo v mestách a obciach alebo v ich okolí, medzi ktoré patria napríklad vyhliadkové miesta," povedal Milan Hronec, programový manažér Nadácie Ekopolis. 

 

Jedným z dôležitých kritérií pre získanie grantu je zapojenie čo najväčšieho počtu miestnych obyvateľov do realizácie projektu, resp. spolupráca obecných a mestských úradov so školami, neziskovými organizáciami ako i obyvateľmi. O grant môžu požiadať registrované mimovládne neziskové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, centrá voľného času, komunitné centrá a tiež mestá a obce a to v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených žiadateľov

 

Podrobné informácie o programe Zelené oázy vrátane kritérií a potrebných formulárov sa nachádzajú na https://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/zelene-oazy.html

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102