Zahraniční experti odporúčajú BBSK pokračovať v oblasti cestovného ruchu v nastúpenom trende

03.11.2009 11:02

Zahraniční experti odporúčajú BBSK pokračovať v oblasti cestovného ruchu v nastúpenom trende. Na záver pobytu v BBSK to povedala Trine Rosen Madsen z Dánska, ktorá bola spolu s kolegami z Talianska a Rakúska členkou expertného tímu, ktorý tento týždeň posudzoval potenciál cestovného ruchu v BBSK v rámci programu Interreg. Za príklad označila rozvoj turizmu v obci Čierny Balog, kde podľa nej samospráva a obyvatelia už z jeho rozvoja profitujú. Táto obec môže motivovať aj ostatné mestá a obce na Slovensku, ktoré je podľa expertky z Dánska výnimočné prírodou a kultúrou. Kladne zhodnotila aj stratégiu rozvoja cestovného ruchu v BBSK a jej postupné uplatňovanie v praxi.
Zlepšiť by sme sa podľa expertov mali v značení turistických cieľov a prospelo by aj zlepšenie cestnej infraštruktúry. Ako pripomenuli počas stretnutia s novinármi na Úrade BBSK v regióne našli veľa „pionerov“ v oblasti cestovného ruchu, ale rozvoju turizmu by prospelo ich zosieťovanie.
Podľa vedúceho odboru cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva Úradu BBSK Ladislava Mončeka bude pre región prínosom, keď dostaneme správu od expertov, ktorí sa na cestovný ruch v regióne pozerali očami potenciálneho turistu. Cestovný ruch je podľa neho aj o komunikácii, spolupráci a priateľstve. Dôležitá je podľa Ladislava Mončeka aj podpora zo strany štátu, pričom spomenul zákon o cestovnom ruchu, ktorý sa snažia presadiť.
Odbor cestovného ruchu a kultúrneho dedičstva Úradu BBSK sa zapojil prostredníctvom Programu Interreg do projektu Posudky expertov na pomoc udržateľným eko-regiónom v Európe. Účelom je výmena skúseností zúčastnených partnerov, cieľom rozvoj trvalo udržateľného cestovného ruchu, hlavným partnerom Združenie európskych regiónov, pridruženými partnermi 14 regiónov, vrátane BBSK. V dňoch 19. – 23. októbra 2009 sa zástupcovia regiónov Syddansk z Dánska, Toskánsko z Talianska a Korutánsko z Rakúska zišli v BBSK, aby na seminári zhodnotili na základe svojich skúseností potenciál nášho kraja pre rozvoj cestovného ruchu. Výsledkom pobytu expertov v BBSK bude o mesiac správa s odporúčaniami, čo môžeme v regióne zlepšiť v oblasti cestovného ruchu.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102