Oznámenie PPA zo dňa 29.10.2009

02.11.2009 09:23

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že od 29.10.2009 z dôvodu personálnych zmien aktualizovala vzory záložných zmlúv 1 – 10 zverejnených v časti : Program rozvoja vidieka 2007-2013 - 13. Žiadosť o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102