Podporené žiadosti 2.kolo - Regenerácia sídiel samostatne dopytovo orientované projekty

02.11.2009 09:18

 

Prioritná os: 4. Regenerácia sídiel

Opatrenie: Regenerácia sídiel - oblasť podpory 4.1a - samostatne dopytovo orientované projekty

Dátum platnosti: od 16. 3. 2009 do 18. 9. 2009

Kód vyzvy: ROP-4.1a-2009/01

Zoznam schválených žiadostí o NFP ROP-4.1a-2009 2. kolo

Pre zaujímavosť výsledky 1.kola nájdete TU 

 

Úspešným žiadateľom blahoželáme!

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102