Informačné semináre k výzve

07.09.2009 08:28

 

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) pripravila bezplatné informačné semináre k výzve na predkladanie žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR-31DM-0902 v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, opatrenie 3.1 Podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu.

Termíny a miesta konania seminárov:

Trnava - 7.9.2009 o 10,00 hod.
Banská Bystrica - 8.9.2009 o 10,00 hod.
Košice - 9.9.2009 o 10,00 hod.

Bližšie informácie k uvedeným informačným seminárom záujemcovia dostanú  na tel. č. 02/50700831.
Svoju účasť môžu potvrdiť aj zaslaním e-mailu na adresu
info@sacr.sk najneskôr v deň pred konaním seminára, v ktorom treba uviesť termín a miesto konania seminára, názov organizácie a meno účastníka.

Elektronická pozvánka

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102