Konferencia Komunálny manažment 2009

11.09.2009 11:15

Termín a miesto konania konferencie: 23. september 2009, hotel Holiday Inn, Športová 2, Žilina

Účastnícky poplatok:
pre samosprávy a neziskové organizácie: 100 €/3 012,60 Sk         
pre podnikateľov a firmy: 180 €/5 422,68 Sk    
Predplatiteľ TRENDU u vydavateľa: 10 % zľava z účastníckeho poplatku
2. a ďalší účastník z tej istej firmy/úradu: 15 % zľava z účastníckeho poplatku
(pri uplatnení zľavy sa priznáva iba jedna zľava)

V poplatku je zahrnutá 19 % DPH, materiály, občerstvenie počas dňa a obed. Účastnícky poplatok nezahŕňa ubytovanie. Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne. Cena ubytovania pre účastníkov TREND konferencie je 90 € (jednolôžková izba) alebo 119 € (dvojlôžková izba).

Uzávierka prihlášok na konferenciu je dňa 17. septembra 2009.

 

V prípade Vášho záujmu o účasť, prosím, zasielajte prihlášky na email: kadvanova@trend .sk alebo faxom: 02/20 822 244.
Po prijatí Vašej prihlášky Vám bude e-mailom zaslané potvrdenie o prijatí záväznej prihlášky spolu s aktualizovaným programom.

Program a záväznú prihlášku na konferenciu nájdete na našej stránke v časti Konferencie, semináre a školenia.

Program konferencie je priebežne aktualizovaný aj na internetovej stránke: www.trendkonferencie.sk

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102