Výzva na predkladanie návrhov na Informačné opatrenia týkajúce sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky

18.09.2009 09:08

 

Európska komisia zverejnila Výzvu na predkladanie návrhov na „Podporu informačných opatrení týkajúcich sa Spoločnej poľnohospodárskej politiky“ Implementácia informačných opatrení pod rozpočtovou položkou 05 08 06 na rok 2010

(2009/C 215/04)

 

Uzavierka prijímania žiadostí do 31. októbra 2009 24.00 hod. (bruselského času)

 

Výška grantu od 20 000 EUR do 200 000 EUR

 

Realizácia informačných opatrení od 1. mája 2010 a 30. apríla 2011

 

Ďalšie podrobnosti a informácie nájdete na web stránke ROZVOJ VIDIEKA v časti AKTUALITY 96 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102