9. informačný deň REPIS

17.09.2009 09:06

Kancelárie REPIS (Regionálne environmentálne poradenske a informačné strediská) v spolupráci s MŽP SR (Ministerstvom životného prostredia) pripravili pre Vás 9. informačný deň REPIS zameraný na tému Ako sa vyhnúť chybám pri podávaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok

Termíny a miesta konania:

16.09.2009, Prešov - Hotel Dukla                                                        pozvánka a návratka

17.09.2009, Vranov n./T - Hotel Patriot                                                pozvánka a návratka
16.09.2009, Poprad - Hotel Mountain View AQUACITY                         pozvánka a návratka
17.09.2009, Levoča - Hotel Satel                                                        pozvánka a návratka

18.09.2009, Košice - Best Western Teledom Hotel & congress center   pozvánka a návratka
21.09.2009, Rožňava - Hotel Čierny Orol                                             pozvánka a návratka

18.09.2009, Revúca - Hotel Hunter                                                     pozvánka a návratka

21.09.2009, Rimavská Sobota - Hotel Zlatý Býk                                  pozvánka a návratka

22.09.2009, Krupina – Hotel Slovan                                                    pozvánka a návratka
23.09.2009, Banská Štiavnica - Hotel Grand Matej                              pozvánka a návratka 
22.09.2009, Ružomberok - Hotel Kultúra                                             pozvánka a návratka                                        

23.09.2009, Žilina - Hotel Boss                                                          pozvánka a návratka           

24.09.2009, Brezno - Hotel Rohozná                                                  pozvánka a návratka

25.09.2009, Banská Bystrica - Hotel Lux                                            pozvánka a návratka

24.09.2009, Prievidza - Bojnice - Hotel pod Zámkom                            pozvánka a návratka

25.09.2009, Trenčín – Hotel Magnus                                                   pozvánka a návratka   

28.09.2009, Komárno - Hotel Európa                                                  pozvánka a návratka

29.09.2009, Nitra - Hotel Comfort                                                        pozvánka a návratka

28.09.2009, Stupava - Hotel Eminent                                                  pozvánka a návratka

29.08.2009, Trnava - Hotel Empire                                                      pozvánka a návratka

 

Téma informačného dňa, program:

 

Ako si poradiť so žiadosťou o NFP (9.00 – 12.00 hod.).

 

1. Registrácia účastníkov
2. Prvá časť:

· Najčastejšie chyby pri podávaní žiadosti o NFP

· Formálna kontrola žiadosti o NFP

3. Prestávka - coffee break (cca.15 min.)

4. Druhá časť:

· Hodnotiace a výberové kritéria pre výber projektov

· Doplňujúce aktuálne informácie

5. Diskusia


Účasť bezplatná
Počet účastníkov je limitovaný
  

Ďalšie informácie nájdete na: https://www.repis.sk/info-dni-repis9.htm

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102