1.       Dosiahnuté výsledky v realizácii priorít za obdobie do roku 2008

a)      Šírenie informácií a výmena skúseností

b)      Vzdelávanie a príprava ľudských zdrojov

c)       Spolupráca a budovanie inštitucionálnych kapacít

 

2.       Budovanie podpornej siete rozvoja vidieka do roku 2008

Budovanie podpornej siete je súčasťou budovania inštitucionálnych kapacít a budovania inštitúcie ako siete

 

3.       Partnerstvo a regionálna spolupraca

Počas doby svojej existencie BB VIPA aktívne spolupracoval s mnohými organizáciami a zapojil sa do mnohých partnerských projektov

 

Vyvrcholením doterajšej 7 ročnej aktívnej a systémovej činnosti BB VIPA v rozvoji vidieka v Banskobystrickom kraji bolo zriadenie regionálneho pracoviska Národnej siete rozvoja vidieka na pôde BB VIPA od 1. apríla 2009.

 

Od tohto dátumu informácie o činnosti a aktivitách BB VIPA nájdete v časti Regionálne pracovisko NSRV a na tejto strane v rubrike Regionálna rada.

Dosiahnuté výsledky

16.07.2009 16:14

Dosiahnuté výsledky v realizácii priorít za obdobie do roku 2008

a)      Šírenie informácií a výmena skúseností Prvými aktivitami po vzniku BB VIPA bolo, ale aj je jeho permanentnou činnosťou, šírenie informácií a výmena skúseností a dobrých príkladov. Dôležitým krokom pre naštartovanie činnosti BB VIPA v oblasti...
16.07.2009 16:17

Budovanie podpornej siete rozvoja vidieka do roku 2008

Výrazný vidiecky charakter, rozdrobenosť osídlenia a veľmi výrazná vnútorná rozmanitosť kraja s rôznorodou problematikou a zlou informačnou dostupnosťou vidieka, viedla Vidiecky parlament Banskobystrického kraja k myšlienke vytvorenia 4 podporných – vzdelávaco-informačných...
16.07.2009 16:21

Partnerstvo a regionálna spolupráca

  BB VIPA sa významne angažoval aj v spolupráci s ďalšími partnermi a inštitúciami pôsobiacimi v regionálnom rozvoji a rozvoji vidieka a vďaka aktívnej činnosti a dobrej organizovanosti OZ BB VIPA, zastupoval MVO a je členom viacerých partnerstiev na...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102