Výročné správy:

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2012

Výročná správa za rok 2011 

Výročná správa za rok 2010

Výročná správa za rok 2009

Výročná správa za rok 2008

Výročná správa za rok 2007

Výročná správa za rok 2006

 

Zápisy a uznesenia z Členských schôdzí:

Zápisnica a Uznesenie z Členskej schôdze - 28.4.2015, Starý hostinec, Svätý Anton

Zápisnica z Členskej schôdze - 26.4.2013, SOŠ Pod Bánošom, Banská Bystrica

Zápisnica a Uznesenie z Členskej schôdze - 17.4.2012, chata Zbojská, Pohronská Polhora

Zápisnica a Uznesenie z Členskej schôdze - 5.5.2011 Banská Bystrica

Zápisnica a Uznesenie z Členskej schôdze - 15.4.2010 Dudince

Zápisnica a Uznesenie z Členskej schôdze - 15.4.2009 Veľká Ves

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102