Úlohy a kompetencie Regionálnej rady BB VIPA

 

Regionálna rada BB VIPA je voleným výkonným orgánom občianskeho združenia Vidiecky

parlament Banskobystrického kraja (OZ BB VIPA). Skladá sa zo stálych členov nominovaných členskými MAS a VSP a 1 voleného zástupcu fyzických osôb a 2 volených zástupcov právnických osôb, neemajúcich sídlo, alebo prevádzku v územiach MAS alebo VSP - z toho jeden za vidiecke obce (a ich združenia) a jeden za neziskové a ostatné organizácie. Zástuupcami za MAS a VSP v Regionálnej rade sú ich štatutári, prípadne manažéri, zástupcov za fyzické osoby a právnické osoby, nemajúce sídlo, alebo prevádzku v územiach MAS a VSP si volia spomedzi seba členovia na Členskej schôdzi v tajnej voľbe.  Regionálna rada zabezpečuje výkon činnosti OZ BB VIPA medzi zasadnutiami členskej

schôdze podľa schváleného plánu činnosti na príslušný rok. Zasadá min 3x do roka.

Za svoju činnosť sa Regionálna rada zodpovedá členskej schôdzi. 

 

Úprava kompetencií Regionálnej rady BB VIPA

 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2016

 
 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2014

Zápisnica z rokovania Regionálnej rady 18.12.2014

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 2.4.2014

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 21.2.2014

 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2013

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 26.-27.11.2013

 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2012

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 21.11.2012

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 10.2. 2012

 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2011

 

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 2.12.2011

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 8.11.2011

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 22.08.2011

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 28.6.2011

Zápis z rozšíreného rokovania Regionálnej rady zo 4.5.2011

Zápis z rokovania Regionálnej rady z 5.5.2011

 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2010

 

Zápis z rokovania Regionálnej rady BB VIPA z 24.11.2010 - boli prizvaní aj zástupcovia MAS a VSP v BB kraji

Zápis z rokovania Regionálnej rady BB VIPA z 4.10.2010

Zápis z rokovania Regionálnej rady BB VIPA z 30.7.2010

Zápis z rokovania Regionálnej rady BB VIPA z 15.3.2010

Zápis z rokovania Regionálnej rady BB VIPA z 19.1.2010

 

Činnosť Regionálnej rady v r. 2009

 

Činnosť regionálnej rady v r. 2009

Aktivity predsedu OZ BB VIPA v r. 2009

 

Zasadnutia Regionálnej rady BB VIPA v r. 2008

 

Zasadnutie RR BB VIPA v Banskej Bystrici, 11.1.2008

Zasadnutie RR BB VIPA v Detve, 15.2.2008

Zasadnutie RR BB VIPA v Detve, 8.4.2008

Zasadnutie RR BB VIPA v Detve, 29.4.2008

Zasadnutie RR BB VIPA v Očovej, 5.6.2008

Zasadnutie RR BB VIPA v Banskej Bystrici, 17.9.2008

Zasadnutie RR BB VIPA v Detve, 19.12.2008

Kontakty na členov Regionálnej rady a Revíznej komisie  Vidieckeho partnerstva Banskobystrického kraja, apríl 2014

Regionálna rada  ViP BB

Por. č.

meno, funkcia

organizácia

funkcia v organizácii

kontakt

1.

Miroslava Vargová

MAS Malohont

manažér MAS

mirkakubka@malohont.sk

2.

Juraj Bódi

MAS Podpoľanie

predseda MAS

bódi@juvit.sk

3.

Janka Bačíková

MAS Zlatá cesta

manažér MAS

bacikova@zlatacesta.sk

4.

Katarína Škrdlová

MAS Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia

predseda MAS

maspkp@gmail.com

5.

Iveta Kavčáková

Banskobystrický geomontánny park

riaditeľka VSP

iveta.kavcakova@gmail.com

6.

Irena Milecová

Partnerstvo Muránska planina - Čierny Hron

predseda MAS

irena.milecova@centrum.sk

7.

Milan Spodniak

Partnerstvo Južného Novohradu

predseda MAS

starosta.ratka@gmail.com

8.

Igor Čepko

MAS Hornohrad

predseda MAS

malinec.starosta@stonline.sk

9

Peter Rusnák, predseda ViP BB

FO

 

rusnakbb@gmail.com

10

Jozef Líška, podpredseda ViP BB

FO

 

velkaves@stonline.sk

11

Igor Pašmík

FO

 

pasmik.igor@gmail.com

         

Revízna komisia  ViP BB

1.

Milada Kochanová

zástupca za PO, FO a obce

 

ozrodon@pmxmail.sk

2.

Martina Kukučková

zástupca za MAS  

 

zarkon@slovanet.sk

3.

Anežka Morongová

zástupca za VSP

 

morong.anezka@gmail.com

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102