Archív článkov

09.09.2014 13:43

Aktuálny prehľad grantových výziev

V novom roku 2014 sme pre Vás pripravili ďalší prehľad Grantových výziev. V tomto roku sa Vám budeme snažiť sprostredkovať informácie prioritne o grantových výzvach mimo štrukturálnych fondov, nakoľko o týchto výzvach je v súčasnosti dostatok informácií   Aktuálne grantové výzvy k...
01.09.2014 19:55

august 2014 – účasť na výstave Agrokomplex Nitra

Pravidelné každoročné propagačné podujatie zamerané na prezentáciu činnosti a aktivít RP NSRV pre Banskobystrický kraj, vidieckych iniciatív a aktivít Banskobystrického kraja, organizované Centrálou NSRV a v spolupráci s MAS z Banskobystrického kraja.   Účel...
12.08.2014 19:37

Aktuálny prehľad grantových výziev

Aktuálny prehľad grantových výziev   V novom roku 2014 sme pre Vás pripravili ďalší prehľad Grantových výziev. V tomto roku sa Vám budeme snažiť sprostredkovať informácie prioritne o grantových výzvach mimo štrukturálnych fondov, nakoľko o týchto výzvach je v súčasnosti dostatok...
08.08.2014 10:17

Nadácia Tesco - Grant pre slovenských farmárov

Nadácia Tesco pre slovenských farmárov.   Nadácia plánuje medzi slovenských poľnohospodárov a drobných výrobcov potravín rozdeliť 50 tisíc eur. Grant bol vyhlásený pod záštitou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.    Maximálna výška grantu pre jedného žiadateľa je...
23.07.2014 08:33

Aktuálne správy z PPA

  Sprava c.1 - [OZNAMENIE PPA C. 113 ZO DNA 15.07.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/34 – AKTUALIZACIA C. 2)] **************************************************************************** *********************** Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka...
09.07.2014 13:56

Aktuálne správy z PPA

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PRE PRIJIMATELOV POMOCI Z PRV SR 2007-2013 K VYPOCTU „HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY“(DALEJ LEN HPH) PRE JEDNODUCHE UCTOVNICTVO] **************************************************************************** ************************************************************************ PPA...
30.06.2014 12:10

Aktuálne správy z PPA

    OZNAMENIE PPA C. 112 ZO DNA 25.06.2014 ******************************************************** (Vyzva c. 2014/PRV/34 – aktualizacia c. 1) Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR,...
25.06.2014 15:01

Aktuálne správy z PPA

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 25 ZO DNA 18.06.2014 (VYZVA C. 2012/OPRH/01 – ZAKON O VO - UPOZORNENIE)] **************************************************************************** ************************** Podohospodarska platobna agentura na zaklade zisteni a odporucani Ministerstva financii SR z...
17.06.2014 09:44

Aktuálny prehľad grantových výziev

Aktuálny prehľad grantových výziev   V novom roku 2014 sme pre Vás pripravili ďalší prehľad Grantových výziev. V tomto roku sa Vám budeme snažiť sprostredkovať informácie prioritne o grantových výzvach mimo štrukturálnych fondov, nakoľko o týchto výzvach je v súčasnosti dostatok...
16.06.2014 13:45

Aktuálne správy z PPA

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PPA C. 111 ZO DNA 09.06.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/35 – AKTUALIZACIA C. 1)] **************************************************************************** ***********************  Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka...

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102