Aktuálne správy z PPA

09.07.2014 13:56

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PRE PRIJIMATELOV POMOCI Z PRV SR 2007-2013 K VYPOCTU „HRUBEJ PRIDANEJ HODNOTY“(DALEJ LEN HPH) PRE JEDNODUCHE UCTOVNICTVO]

****************************************************************************

************************************************************************

PPA oznamuje, ze vzhladom na nove formulare Vykazu o prijmoch a vydavkoch od roku 2013 pre jednoduche uctovnictvo  pripaja algoritmus vypoctu HPH, ktory treba pouzit vo formulari ZoNFP/cast Monitoring ako aj vo formulari Monitorovacich sprav pre vybrane opatrenia.

 

Pre subjekty uctujuce v jednoduchom uctovnictve sa HPH od roku 2013 vypocita z Vykazu o prijmoch a vydavkoch nasledovne:

HPH = (Prijmy z predaja tovaru+ prijmy z predaja vyrobkov a sluzieb) – (Vydavky na zasoby + Vydavky na sluzby) HPH = (r. 1 + r. 2) – (r.5 + r.6)

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6094

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102