Aktuálne správy z PPA

23.07.2014 08:33

 

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PPA C. 113 ZO DNA 15.07.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/34 – AKTUALIZACIA C. 2)]

****************************************************************************

***********************

Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze po suhlase MPRV SR, aktualizovala v

casti: PPA / Projektove podpory  / PRV 2007-2013  / Vyzvy  / Opatrenie 1.2.

 / Vyzva c. 2014/PRV/34 „Vyzvu na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6113

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE PPA C. 114 ZO DNA 15.07.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/35 – AKTUALIZACIA C. 2)]

****************************************************************************

***********************

Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze po suhlase MPRV SR, aktualizovala v

casti: PPA / Projektove podpory  / PRV 2007-2013  / Vyzvy  / Opatrenie 1.1.

 / Vyzva c. 2014/PRV/35 „Vyzvu na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6115

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102