Aktuálne správy z PPA

16.06.2014 13:45

Sprava c.1 - [OZNAMENIE PPA C. 111 ZO DNA 09.06.2014 (VYZVA C. 2014/PRV/35 – AKTUALIZACIA C. 1)]

****************************************************************************

***********************

 Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 16858/2013-610 doruceneho PPA dna 03.06.2014, aktualizovala v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.1/ Vyzva c. 2014/PRV/35 Vyzvu na predkladanie Ziadosti o nenavratny financny prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 pre opatrenie 1.1.

Modernizacia fariem a Prirucku pre ziadatela o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 pre 6. vyzvu na predkladanie ziadosti o nenavratny financny prispevok na opatrenie 1.1 „MODERNIZACIA FARIEM“.

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6058

 

Sprava c.2 - [OZNAMENIE PPA C. 108 ZO DNA 08.04.2014 (VYZVA C.2014/PRV/35)]

****************************************************************************

***

Podohospodarska platobna  agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, zaslanej listom cislo 16858/2013-610 doruceneho PPA dna 07.04.2014 aktualizovala v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013 / Vyzvy / Opatrenie 1.1 „Prirucku pre ziadatela o poskytnutie nenavratneho financneho prispevku...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=5893

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102