Aktuálne správy z PPA

30.06.2014 12:10

 

 

OZNAMENIE PPA C. 112 ZO DNA 25.06.2014

********************************************************

(Vyzva c. 2014/PRV/34 – aktualizacia c. 1) Podohospodarska platobna agentura oznamuje prijemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, ze na zaklade poziadavky MPRV SR, aktualizovala v casti : PPA / Projektove podpory / PRV 2007-2013  / Vyzvy  / Opatrenie 1.2.  / Vyzva c.2014/PRV/34...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6083

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102