Archív článkov

16.07.2009 16:14

Dosiahnuté výsledky v realizácii priorít za obdobie do roku 2008

a)      Šírenie informácií a výmena skúseností Prvými aktivitami po vzniku BB VIPA bolo, ale aj je jeho permanentnou činnosťou, šírenie informácií a výmena skúseností a dobrých príkladov. Dôležitým krokom pre naštartovanie činnosti BB VIPA v oblasti...
16.07.2009 15:26

BB VIPA - regionálne pracovisko NSRV v BB kraji

  V Banskobystrickom kraji sa regionálnym pracoviskom stal Vidiecky parlament Banskobystrického kraja (BB VIPA) a do funkcie regionálneho koordinátora Regionálna Rada BB VIPA určila Petra Rusnáka. V roku 2009 je hlavným cieľom regionálneho pracoviska zmapovať a vytvoriť...
16.07.2009 09:31

Júl 2009 - Tematický seminár LEADER 1

  Ciele: oboznámiť zástupcov žiadateľov z Banskobystrického a Žilinského kraja o získanie podpory na implementáciu opatrenia 4.1 v prvom kole výzvy o nedostatkoch v spracovaných žiadostiach a integrovaných stratégiách a o novopripravovanom...
16.07.2009 09:26

Máj 2009 - Tematický seminár pre obce mimo pólov rastu

  Ciele: poskytnúť obciam mimo pólov rastu najaktuálnejšie informácie o príprave, spracovaní,  implementácii a finančnom riadení projektov pre opatrenia 3.4.1 a 3.4.2 PRV a získať spätnú väzbu pre NSRV  Program: 1.deň: 08:30 – 09:00 – prezentácia účastníkov...
16.07.2009 09:24

Apríl - máj 2009 - Vstupné informačné semináre k PRV a NSRV

  Ciele: oboznámiť širokú vidiecku verejnosť o opatreniach Programu rozvoja vidieka na obdobie 2007 – 13 a cieľoch, programe a aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka  Program: 09:30 – 10:00 – prezentácia 10:00 – 10:45 – základné informácie o Programe...
13.07.2009 09:14

Základné informácie

  Každý členský štát zriadi národnú vidiecku sieť, ktorá spojí všetky organizácie a orgány správy, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka´. Suma vyčlenená z kapitoly Technickej pomoci na Národnú sieť rozvoja vidieka sa použije pre: a) štruktúry potrebné pre prevádzkovanie siete; b) akčný...
18.03.2009 09:41

Nová akcia

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102