Júl 2009 - Tematický seminár LEADER 1

16.07.2009 09:31

 

Ciele:

oboznámiť zástupcov žiadateľov z Banskobystrického a Žilinského kraja o získanie podpory na implementáciu opatrenia 4.1 v prvom kole výzvy o nedostatkoch v spracovaných žiadostiach a integrovaných stratégiách a o novopripravovanom usmernení pre LEADER

 Program:

10:00 – 10:15 – prezentácia účastníkov

10:15 – 10:30 – otvorenie seminára, predstavenie účastníkov, (P. Rusnák)

10:30 – 12:00 – skúsenosti z hodnotenia IS, diskusia, (lektor I. Kocianová)

12:00 – 12:30 – obed

12:30 – 14:00 – nové upresnenie usmernenia pre MAS, (lektor I. Kocianová)

14:00 – 14:15 – prestávka, občerstvenie

14:15 – 15:00 – riadenie implementácie chodu MAS, (lektor I. Kocianová)

15:00 – 15:45 – diskusia, námety a podnety zástupcov MAS, (P. Rusnák)

15:45 – 16:00 – závery a ukončenie seminára 

 Termín a miesta konania:

7. júla 2009 v Mýte pod Ďumbierom, penzión ROJAS

  Účastníci:

Zástupcovia 11 MAS:

Mas Horný Liptov, MAS Horná Orava, MAS Podpoľanie, MAS Chopok – Juh, MAS Hornohrad, MAS Malohont, MAS Štefánek Trenčín, OZ Zlatá cesta, VSP Muránska planina, PSI Bytčianska kotlina, MAS Magura Strážov

 Zhrnutie:

Seminár sa uskutočnil ako spoločné podujatie zorganizované Regionálnymi pracoviskami NSRV Banská Bystrica a Liptovský Hrádok Celkovo sa na seminári zúčastnilo 44 účastníkov, z toho boli 37 zástupcovia VSP . Rady lektorov rozšírili svojou účasťou a riaditeľ odboru rozvoja vidieka MP SR Ján Beňadik a riaditeľka ARVI a súčasne manažérka NSRV Malvína Gondová

Účastníci seminára ocenili možnosť získania aktuálnych informácii od najkompetennejších predstaviteľov MP SR a NSRV. Dohodli sa, že druhé podujatie po zverejnení nového usmernenia sa uskutoční začiatkom septembra len pre schválené MAS a ich výkonné orgány.

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102