Apríl - máj 2009 - Vstupné informačné semináre k PRV a NSRV

16.07.2009 09:24

 

Ciele:

oboznámiť širokú vidiecku verejnosť o opatreniach Programu rozvoja vidieka na obdobie 2007 – 13 a cieľoch, programe a aktivitách Národnej siete rozvoja vidieka

 Program:

09:30 – 10:00 – prezentácia

10:00 – 10:45 – základné informácie o Programe rozvoja vidieka SR (P. Rusnák)

10:45 – 11:00 – prestávka, občerstvenie

11:00 – 11:45 – predstavenie Národnej siete rozvoja vidieka SR  (M. Gondová – manažér NSRV)     

11:45 – 12:30 – štruktúra, úlohy a aktivity regionálnych pracovísk (B. Gerhát – koordinátor NSRV)

12:30 – 13:00 – obedná prestávka

13:00 – 13:45 – predstavenie regionálneho pracoviska a plánu činnosti na rok 2009 (P. Rusnák)

13:45 – 14:30 – diskusia k plánu aktivít na rok 2009

14:30 – 15:00 – závery a ukončenie 

 Termíny a miesta konania, účasť:

15.4.2009, Veľká Ves – pre vidiecky región Novohrad, 20 účastníkov

22.4.2009, Prenčov – pre vidiecky región Tekov Hont, 20 účastníkov

29.4.2009, Hrachovo – pre vidiecky región Gemer-Malohont, 40 účastníkov

20.5.2009, B. Bystrica – pre vidiecky región Horný Hron, 19 účastníkov

 Zhrnutie:

uskutočnené 4 podujatia s celkovou účasťou 99 účastníkov, získané námety pre činnosť Regionálneho pracoviska, vyplnených a odovzdaných 53 dotazníkov, 19 podaných prihlášok za člena NSRV

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102