Aktuálne správy z PPA

25.06.2014 15:01

Sprava c.1 - [OZNAMENIE C. 25 ZO DNA 18.06.2014 (VYZVA C. 2012/OPRH/01 – ZAKON O VO - UPOZORNENIE)]

****************************************************************************

**************************

Podohospodarska platobna agentura na zaklade zisteni a odporucani Ministerstva financii SR z certifikacneho overovania SZP c. S 15 291 14 004 upozornuje prijemcov podpory z Operacneho programu Rybne hospodarstvo SR

2007 – 2013 na povinnost dodrziavat zakon c. 25/2006 o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov,...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6070

 

Sprava c.2 - [VYZVA NA PREDKLADANIE ZIADOSTI O POSKYTNUTIE POMOCI NA VYKONAVANIE OPATRENI NA ZLEPSENIE PODMIENOK PRE PRODUKCIU A OBCHODOVANIE S VCELIMI PRODUKTMI NA PODPORNY ROK 2014/ 2015]

****************************************************************************

****************************************************************************

****************************************

Podohospodarska platobna agentura (dalej len „PPA“) Dobrovicova 12, 815 26 Bratislava v zmysle § 7 ods. 1 pism. q) zakona c. 543/2007 Z. z. o posobnosti organov statnej spravy pri poskytovani podpory v podohospodarstve a rozvoji vidieka v zneni neskorsich predpisov...

https://www.apa.sk/index.php?navID=1&id=6071

 

 

Vyhľadávanie

Kontakt

Kancelária Vidieckeho partnerstva BB kraja Pod Bánošom 80
974 11 Banská Bystrica
+421 48 4173450
0905 434 102